Giới thiệu

Hình Thức Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản Qua Các Số Tài Khoản Sau

 

1-   Ngân hàng Sacombank: 060063981187

Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM

2-   Ngân hàng Thương mại cổ phần á châu: 156381529

Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM

3-   Ngân hàng Việt Com Bank: 0501000005752

Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM

4 - Ngân hàng Đông Á: 0109103660

Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM

5 - Ngân hàng Agribank: 6400-205-360-079

Chủ Tài Khoản: Ông Nguyễn Duy Thành mở tại Chi Nhánh TP.HCM